Diagnostiek

Nader onderzoek

Wanneer u met uw huisdier bij de dierenarts komt vindt er eerst de anamnese en het lichamelijk onderzoek plaats. Tijdens dit onderzoek kan het zijn dat de dierenarts iets tegenkomt wat nader onderzoek moet worden. Dit wordt dan in overleg met u als eigenaar gedaan.

Er zijn verschillende manieren om aanvullend onderzoek te doen. We geven uitleg over een aantal van die onderzoeken.

 • Bloeddrukbepaling
 • Echografie
 • Electrocardiogram
 • Laboratorium
 • Radiografie

Bloeddrukbepaling

Bij Dierenkliniek Nederweert kunnen wij de bloeddruk van uw kat of hond opmeten. Een te hoge of te lage bloeddruk kan schadelijke effecten hebben op het lichaam van uw huisdier.

Hypertensie

Dit betekent een te hoge bloeddruk. Dit kan heel soms voorkomen zonder oorzaak maar meestal heeft dit een onderliggende reden. Een aantal van deze onderliggende redenen zijn:

 • Acute en chronische nierziekte (hond & kat)
 • Diabetes Mellitus (hond & kat)
 • Bijnieraandoeningen (hond & kat)
 • Overdosis medicatie
 • Cushing (hond)
 • Hypothyroïdie (hond)
 • Hyperthyroïdie (kat)
 • Overgewicht (hond)

Een langdurig hoge bloeddruk kan op termijn blindheid, hartfalen, nierfalen, hersenbloedingen en andere bloedingen in het lichaam veroorzaken. Het is dus van groot belang om dit zo vroeg mogelijk op te sporen.

Hypotensie

Dit betekent een te lage bloeddruk. Dit komt vaker voor bij de hond en met name bij honden die al een lange tijd op hartmedicatie staan. Andere ziektes die zorgen voor een te lage bloeddruk de ziekte van Addison, ernstige uitdroging, shock, hartfalen en vergiftiging.

Heeft u het gevoel dat uw hond of kat zich de laatste tijd niet helemaal lekker voelt, een van bovenstaande ziektes heeft of is uw huisdier al op leeftijd en wilt u dit voor de zekerheid laten controleren? Maak dan een afspraak om een keer de bloeddruk te laten meten, dan kunnen we op tijd een eventuele juiste behandeling inzetten.

Echografie

Echografie is een veel gebruikte manier om diagnoses te stellen van de organen in borstkas en buik. Door middel van echo krijg je een beter beeld van omdat dit geen ‘plat’ plaatje is. Je kunt ook de beweging van sommige organen zien.

Echografie wordt ook gebruik om te bepalen of uw huisdier drachtig is.

Electrocardiogram

Wanneer uw huisdier wordt verdacht van een afwijking aan het hart, dan kunnen we een hartfilmpje oftewel een ECG gemaakt worden. Dit is een aanvullend onderzoek van het hart naast een röntgenfoto of een echo.

Een hartfilmpje toont de elektrische prikkelgeleiding van het hart. Bij een klepdefect of hartspierafwijking gaat er vaak iets fout in deze prikkelgeleiding. Doormiddel van het maken van een ECG kunnen we onderscheid maken tussen de verschillende hartritme stoornissen.

Laboratorium

Bloedonderzoek

Wanneer we met het lichamelijk onderzoek geen uitsluitsel kunnen geven of meer duidelijkheid willen van het probleem, kan er een bloedonderzoek gedaan worden. Hiermee krijg je veel informatie over het functioneren van de organen. Een groot deel van de bloedonderzoeken kunnen we gelijk in huis uitvoeren, hierdoor heeft u dezelfde dag nog uitslag. Een klein gedeelte sturen we op naar een extern laboratorium, hiervan ontvangen we binnen één tot twee werkdagen de uitslag.  

Bloedonderzoek wordt meestal uitgevoerd bij senioren, zieke patiënten, patiënten die langdurig medicijnen gebruiken of voordat een patiënt onder narcose gaat. Wilt u weten wat we precies kunnen testen of twijfelt u of uw huisdier een bloedonderzoek nodig heeft, neem dan contact met ons op.

Urineonderzoek

Urineonderzoek is een snelle en correcte manier om vast te stellen of uw dier een blaasontsteking, suikerziekte of nierfalen heeft. Wanneer u de urine van uw dier wil laten onderzoeken, moet deze zo ‘schoon’ mogelijk zijn. U kunt dus het best met twee personen gaan wandelen en de urine opvangen in een schoon schaaltje of potje. Het resultaat van het urineonderzoek is het meest betrouwbaar, wanneer u de urine zo snel mogelijk naar de praktijk brengt. De urine moet binnen twee uur na het opvangen op de praktijk afgegeven worden, als dit niet lukt kunt u de urine het best in de koelkast bewaren.

In het urine onderzoek kunnen de volgende bevindingen gezien worden:

 • Glucose: De aanwezigheid hiervan kan wijzen op suikerziekte.
 • Aanwezigheid van eiwit: dit kan duiden op blaas- of nierproblemen.
 • Aanwezigheid van witte bloedcellen: kan wijzen op een ontsteking.
 • Aanwezigheid van rode bloedcellen: kan een teken van een defect aan de urinewegen zijn of wijzen op een ontsteking.
 • Aanwezigheid van gruis/kristallen: teken van een stofwisselingsprobleem of aanwijzing voor een blaasontsteking.
 • Soortelijk gewicht: dit geeft een beeld over het concentrerend vermogen van de nieren. Wanneer de nieren niet meer goed kunnen concentreren, zal de urine lichter van kleur zijn. Dit gebeurt als de nieren niet meer goed functioneren of als uw dier veel water drinkt.

Ontlastingsonderzoek

Heeft uw huisdier vaker diarree? Of wilt u op maat ontwormen? Dan kunt u een ontlastingsonderzoek laten uitvoeren. Wij doen dit op ontlasting van drie opeen volgende dagen. Dit omdat niet alle parasieten iedere dag eitjes uitscheiden. Dit verhoogt de kans op een correcte uitslag. Er zijn meerdere methode die gebruikt kunnen worden. Dit is afhankelijk van de reden tot onderzoek en waar uw huisdier van verdacht wordt. We testen de ontlasting onder de microscoop, nemen een snaptest of zetten het op kweek. Van de meeste onderzoeken heeft u dezelfde dag nog uitslag. 

Cytologie & biopsie

Cytologie

Er zijn verschillende cytologische onderzoeken. Wanneer uw huisdier last heeft van zijn/haar oren, wordt hier een swab van genomen wat we hierna kunnen kleuren en onder de microscoop kunnen beoordelen. Er wordt dan gekeken of er ontstekingscellen, gisten of mijten in zitten. Mocht uw huisdieren een bultje hebben wat we niet vertrouwen, dan kunnen we doormiddel van een dunne naald hier wat cellen uit opzuigen. Deze worden daarna op een objectglaasje aangebracht en onder de microscoop bekeken. Wanneer onze dierenartsen niet zeker zijn van de uitslag, kan iom u dit opgestuurd worden naar een extern lab die deze cellen dan kunnen beoordelen. De uitslag ontvangt u dan ongeveer vijf dagen later. 

Biopsie

Wanneer het onderzoek met de dunne naald geen uitsluitsel geeft, kan er gekozen worden voor een uitgebreider onderzoek. Dan wordt er een klein stukje weefsel weg gehaald en opgestuurd voor onderzoek. Dit kan niet zonder verdoving. Afhankelijk van het dier en de locatie wordt er bepaald of dit onder lokale verdoving kan of dat uw huisdier onder algehele narcose moet. Na het afnemen wordt dit monster naar een extern lab gestuurd voor. Dit onderzoek duurt ongeveer zeven dagen.

Bacteriologisch onderzoek

Als we verwachten dat er sprake is van een infectie van huid, oren of urinewegen kunnen we hier een monster van opsturen naar een extern lab. In het laboratorium word het monster dan op kweek gezet. Na één dag kunnen ze zien of er bacteriën groeien. Dit wijst op een infectie. Daarna worden op deze bacteriën verschillende soorten antibiotica getest, om te zien welke wij het beste voor uw huisdier kunnen voorschrijven. Op deze manier proberen we gerichter de juiste behandeling in te zetten en onnodig antibiotica gebruik te voorkomen.

Schimmelkweek

Wanneer we de verdenking hebben dat uw huisdier schimmel heeft kunnen we hier bepaalde onderzoeken voor doen. We kunnen met eens speciale lamp de huid bekijken. Dit is een Woodse lamp. Als er schimmels aanwezig zijn dan licht de huid hier op. Ter bevestiging sturen we dan een monster op naar een extern laboratorium. Dit monster nemen we met een borsteltje, we gaan hiermee over de hele vacht en vangen daarmee de schimmelsporen op.

Bij verdenking van schimmel attenderen wij u altijd op persoonlijke hygiëne, dit kan namelijk besmettelijk zijn. Heeft u zelf ook verdachte plekjes, neem dan contact op met uw huisarts.

Radiografie

Het is mogelijk om op onze praktijk röntgenfoto’s te laten maken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van straling, deze straling wordt door het lichaam gedeeltelijk tegengehouden. Door de verschillende structuren in het lichaam worden de stralen meer of minder tegengehouden. Hierdoor komt er meer of minder licht op de plaat en ontstaat er een zwart-wit beeld.

Aan de hand van de foto’s kunnen we botbreuken of vergrotingen van organen in beeld brengen.

Bij Dierenkliniek Nederweert wordt gebruik gemaakt van digitale röntgen. De beelden zijn dan direct op de computer beschikbaar. Hierdoor kunnen we ze direct beoordelen en een diagnose stellen en starten met de behandeling.

Terug naar Onderzoek & behandeling